Yrittäjyyden projektit

Digityökaluilla tulosta!

DIgityökaluilla tulosta! on Uuraisten alueen pk- ja mikroyritysten yritysryhmähanke. JAMK hallinnoi hanketta ja toimin hankkeen pääasiantuntijana ja yritysvalmentajana. Hanke käynnistyi 1.11.2019 ja tulee keskittymään yritysten digitaitojen kehittämiseen. Pääfokus on digitaalisessa markkinoinnissa ja arjen digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä.

Digityökalut hyötykäyttöön pk-yrityksissä

Digityökalut pk-yritysten hyötykäyttöön  -Hankasalmen yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena oli lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Yritysten osaamista kehitettiin digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median, verkkosivujen kehittämisen, verkkokaupan, hakukoneoptimoinnin,  taloushallinnon työkalujen, pilvipalveluiden käyttöönoton ja hyödyntämisen, tietoturvan sekä asiakkuuksien hallinnan osalta. Toimin hankkeessa asiantuntijana ja yritysvalmentajana.

Hanke päättyi 31.8.2018 ja onnistui erittäin hyvin - yrittäjien palaute oli kiittävää.
Lue hankkeesta JAMKin asiakaslehdestä.

JAMK Yritysvalmentaja -projekti

JAMK:issa on runsasti opiskelijalähtöisiä yritysaihioita ja innokkaita yritystiimejä. Nämä tiimit ja tulevaisuuden kasvuyritykset ovat orientoituneet huomiseen. Ne haastavat koulutusorganisaatiota tuottamaan uudenlaisia valmentamisen ja yrityskehittämisen muotoja. JAMK haluaa olla Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu, ja JAMK Yritysvalmentaja-ohjelma oli yksi keino tavoitteen täyttämiseksi.

Jokaisella JAMK-yritysvalmentajalla oli sparrattavanaan 1-2 JAMK-lähtöistä opiskelijayritystä, joiden kasvun polulla valmentaja oli rinnallakulkijana. Kasvupolulla auttoi myös vahva yrittäjyyttä tukeva verkosto, joka koostui eri alojen ammattitahoista.

Yrittäjyys yhdistää - Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä

Yrittäjyys Yhdistää -hankeen tärkein tavoite oli yrittäjyysosaamisen kasvattaminen ja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisen yrittäjyyskoulutuksen organisoiminen ja kehittäminen.

Yhteinen yrittäjyysosaamista kehittävä konsepti mahdollisti yrittäjyydestä kiinnostuneiden opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumisen yli koulutusaste- ja koulutusalarajojen. Hanke tuotti yhteisten yrittäjyysopintojen mallin: kunkin oppilaitoksen opiskelijoille aiempaa laajemman, avoimemman ja monipuolisemman yrittäjyyskoulutustarjonnan.

Jyväskylän yliopisto hallinnoi hanketta. Edustin hankkeessa JAMK:in Liiketoimintayksikköä.