Yrittäjyyden projektit

Digityökalut hyötykäyttöön pk-yrityksissä

Digityökalut pk-yritysten hyötykäyttöön  -Hankasalmen yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Yritysten osaamista kehitetään digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median, verkkosivujen kehittämisen, verkkokaupan, hakukoneoptimoinnin,  taloushallinnon työkalujen, pilvipalveluiden käyttöönoton ja hyödyntämisen, tietoturvan sekä asiakkuuksien hallinnan osalta. Toimin hankkeessa asiantuntijana ja yritysvalmentajana.

Hanke päättyi 31.8.2018 ja onnistui erittäin hyvin - yrittäjien palaute oli kiittävää.
Lue hankkeesta JAMKin asiakaslehdestä.

JAMK Yritysvalmentaja -projekti

JAMK:issa on runsasti opiskelijalähtöisiä yritysaihioita ja innokkaita yritystiimejä. Nämä tiimit ja tulevaisuuden kasvuyritykset ovat orientoituneet huomiseen. Ne haastavat koulutusorganisaatiota tuottamaan uudenlaisia valmentamisen ja yrityskehittämisen muotoja. JAMK haluaa olla Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu, ja JAMK Yritysvalmentaja-ohjelma on yksi keino tavoitteen täyttämiseksi.

Jokaisella JAMK-yritysvalmentajalla on sparrattavanaan 1-2 JAMK-lähtöistä opiskelijayritystä, joiden kasvun polulla valmentaja on rinnallakulkijana. Kasvupolulla auttaa myös vahva yrittäjyyttä tukeva verkosto, joka koostuu eri alojen ammattitahoista.

Yrittäjyyden tukemisessa mukana:

JAMK Generator

Valmistuin JAMK:n historian toisen yritysvalmentajaryhmän finaalissa 21.5.2015.

Yrittäjyys yhdistää - Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä

Yrittäjyys Yhdistää -hankeen tärkein tavoite on yrittäjyysosaamisen kasvattaminen ja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisen yrittäjyyskoulutuksen organisoiminen ja kehittäminen.

Yhteinen yrittäjyysosaamista kehittävä konsepti mahdollistaa yrittäjyydestä kiinnostuneiden opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumisen yli koulutusaste- ja koulutusalarajojen. Hanke tuottaa yhteisten yrittäjyysopintojen mallin: kunkin oppilaitoksen opiskelijoille aiempaa laajemman, avoimemman ja monipuolisemman yrittäjyyskoulutustarjonnan.

Jyväskylän yliopisto hallinnoi hanketta. Edustan hankkeessa JAMK:in Liiketoimintayksikköä.
Hanke JAOn sivuilla.