Referenssini

Periaatteita

"Amat victoria curam." - Voitto vaatii vaivaa.
"Docendo discimus." - Opettamalla oppii.

Palautetta

JAMK:n opiskelijapalaute kerätään jokaiselta opintojaksolta. Opiskelijapalautteen numeraalinen skaala on 1-4. Lukukauden keskiarvo opintojaksoillani on ollut yli 3,5. Saan opiskelijoilta myös paljon palautetta valmentavasta opetustyylistäni ja vahvasta työelämäkokemuksestani, joka näkyy opetuksessa.

Opiskelijoiden kommentteja: 
"Maija Haaraselta olen saanut henkilökohtaista kannustavaa ja korjaavaa palautetta suullisesti ja kirjallisesti kaikilla hänen kursseillaan ja jopa kurssien jälkeen. Maijan omistautuminen opettamiseen ja oppilaisiin on upeaa ja todella motivoivaa!"

"Olet ehdottomasti oppilaitoksen pätevimpiä kouluttajia, jolla on malttia opetustyöhön, kyky kannustaa opiskelijoita sekä otat hienosti huomioon eri-ikäiset opiskelijat ja annat arvoa heidän jo hankitun osaamisensa suhteen. Olet aidosti innostunut ja kiinnostunut työstäsi, ja se näkyy kyllä ulospäin vahvasti."

"Esimerkkinä erinomaisesta opetuksesta haluan nostaa tässä lehtori Maija Haarasen joka on aivan professionaali omalla alueellaan, erityyppiset tehtävänannot ja ryhmäoppiminen innostavat ja lisäävät osaamista, lisäksi Maija osaa antaa rakentavaa palautetta, on innostava ja kaikin puolin huippuosaaja. Maijalle kiitokset erityisesti!"

"Erityiskiitokset Maija Haaraselle, paras opettaja ja mentori, joka on osaamisensa ja ammattitaitonsa takia jäänyt mieleen." (Vuosi valmistumisesta -kysely)

Uravalmennuksista saamani palaute on ollut kiitettävää, ja valmennettavani ovat saaneet konkreettisia työkaluja urapolulleen. Monet heistä ovat löytäneet uuden työpaikan ohjeitani noudattamalla. Saan jatkuvasti kiitosviestejä valmentamiltani henkilöiltä, jotka ovat löytäneet uuden työpaikan tai uran.

Uravalmennettavien kommentteja: 
"Suuret kiitokset sinulle antamastasi opista, ja tsempistä, jota meille jaoit. Sinä annoit minulle hienon esikuvan siitä, miten itseä myydään, ja siitähän työnhaussa on kyse." 

"Erityiskiitos koulutuksessa Maijan antamasta uraohjauksesta, se oli loistavaa, erittäin kannustavaa ja itseluottamusta kohottavaa. "

"Lämmin kiitos sparrauksesta! Aloitan uudessa työssä elokuussa. Työnantaja oli  heti ihastunut hakemukseeni, kiitos sinun! Se oli varmasti erilainen kuin muilla, varmaan paras... "

Esimiehenä toimiessani työtäni arvioitiin joka vuosi esimies- ja henkilöstökyselyillä. Johtamani toimialan työtyytyväisyys oli konsernin toimialoista selkeästi parhaalla tasolla, asteikolla 1-5 tuloksena yli 4. Esimies- ja johtaja-arvioinnissa olin konsernin kolmen parhaan henkilön joukossa vuosittain.

Alaisten kommentteja: 
"Koskaan aiemmin kukaan esimiehistäni ei ole valmentanut alaisiaan kuten Maija. Hän auttaa minua kehittymään työssäni, kannustaa omien kehityskohteiden löytämiseen, siirtymään pois mukavuusalueeltani ja haastamaan itseni."

"Minulla on syvä kunnioitus esimieheni Maijan työtä kohtaan. Hänellä on johdonmukainen tapa johtaa, kyky kuunnella ja neuvoa, ottaa vastaan kehitysideoita ja vastuu tekemistään päätöksistä."

"Maija on tukenut minua poikkeuksetta kaikissa työhöni liittyvissä haasteissa ja toiminut esimerkillisenä esimiehenä ja suunnan näyttäjänä! Hän on työhistoriani paras pomo!"

Esimiehen kommentti: 
"Maija Haaranen kehittää sekä itseään, osaamistaan että työskentelytapojaan jatkuvasti. Hän kykenee toimimaan erittäin vaativassa organisaatiorakenteessa kokoavana johtajana joka implementoi bisnesajattelua samalla kuitenkin kunnioittaen ja hyödyntäen sekä henkilökohtaiset että alueelliset eroavaisuudet. Olen harvoin tavannut henkilöä, joka näin määrätietoisesti tavoittelee yhä parempaa kokonaisjohtajuutta."