Osaamiseni

Osaamiseni on kertynyt pitkäjänteisen työskentelyn, jatkuvan oppimisen, omaehtoisen osamisen kehittämisen ja sisäisen motivaation kautta.

Organisaation kokonaisvaltainen johtaminen, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus: liiketoiminnan perustaminen, konseptointi, materiaaliprosessit, myynti, markkinointi, viestintä, henkilöstöhallinta, työyhteisön kehittäminen, työhyvinvointi, työturvallisuus, taloushallinto, talous ja tulos.

Strateginen suunnittelu, johtaminen ja muutosjohtaminen.

Johtamisjärjestelmä ja sen kehittäminen: organisaatiorakenne, roolit, vastuut, päätöksenteko, konsepti ja -ohjaus, henkilöstöjohtaminen, suorituksen ja osaamisen johtaminen, rekrytointi ja perehdytysprosessit, TES-asiat, tiedonhallinta ja dokumentaatiot.

Markkinointifunktion hallinta ja kehittäminen: markkinointistrategia, brand management, customer insight, segmentointi, markkinointiprosessit ja -järjestelmät, tutkimukset, kampanjat, media, markkinointiviestintä, digitaalinen markkinointi ja viestintä, sosiaalinen media.

Opetus ja ohjaus: opetuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Pedagogisten mallien kehittäminen ja OPS-työskentely. Verkko-opetus, sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa. MOOC-verkkokurssien suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Monimuotokoulutus ja kehittäminen. Opinnäytetyöohjaus, opiskelijaohjaus ja tutorointi.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen: kouluttaminen, perehdytysprosessit, osaamisen fasilitointi ja arviointi, HRD, koulutuksen ja työelämän yhteensovitus, koulutuskokonaisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen, opintojen ja työpaikkaohjaus, harjoittelujen ja opinnäytetöiden ohjaus/projektointi, opiskelijatutorointi.

Projektinhallinta, hankerahoitus (ELY/ESR), projektisuunnittelu, hallinnointi, toteutus, seuranta, raportointi, kumppanuudet. Rahoituksen hankinta ja kytkeminen liiketoimintaan.

Ohjelmistorobotiikka (RPA): prosessien määrittäminen ja automatisoinnin fokusointi, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen robotiikan esiinmarssin yhteydessä.

Työnhakuvalmennus, uravalmennus, verkostoituminen, piilotyöpaikat.

Sosiaalinen media: some liiketoiminnassa, some rekrytoinnissa, some henkilöbrändin kehittämisessä, some työnhaussa, some verkostoitumisessa, some ohjauksessa ja opetuksessa. Verkostoituminen, henkilöbrändi ja LinkedIn.

Sosiaalinen tilinpitojärjestelmä vastuullisen liiketoiminnan perustana; yhteiskuntavastuun osoittamiseksi, organisaation sosiaalisten ja henkilöstötulosten näyttämiseksi sidosryhmille.

Yrittäjyys: yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodot, rahoitussuunnittelu, markkinointi, myynti, taloushallinto, juridiikka, työnantajavelvoitteet, rekrytointi, kasvu, kehittäminen, verkostoituminen.

PK-yrittäjyys: tuloksellisuus, kasvu, osaamisen hallinta, viestintä, markkinointi.