Oma osaaminen

Oma osaaminen on työnhaun kivijalka

Osaaminen on paljon laajempi käsite kuin yleensä ymmärretään. Se ei tarkoita pelkästää vaikkapa tutkintoa tai titteliä.

Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, asenteista, motivaatiosta, verkostoista ja eteen ajavasta energiasta. Jotta ymmärrät näiden merkityksen omalla kohdallasi, voit miettiä, mitä tekisit pelkällä tutkinnollasi, jos sinulla ei olisi taitoa soveltaa oppimiasi asioita käytäntöön. Entäpä asenteesi ja motivaatiosi?

Osaamisen tunnistaminen ei ole aivan yksinkertaista. On todella pysähdyttävä miettimään, mitä se henkilökohtaisella tasolla tarkoittaa. Mieti, mitä tietoa olet tarvinnut aiempien työtehtäviesi taustalle. Mitä olet tehnyt käytännössä ja miten olet soveltanut tietoasi konkreettisena tekemisenä, miten olet ratkaissut ongelmia tai luonut uutta, vienyt kehitystä eteenpäin? Tämä kaikki on osaamistasi ja pääomaasi, joka pysyy ja kasvaa. Se on arvokkainta omaisuuttasi, eikö vain?

Taito, tärkein osaamisen elementti

Taito, eli osaamisen soveltaminen käytännössä on kaikkein tärkeintä työelämässä. Taitojen takana on tietoa, joka koostuu opinnoista, tutkinnoista, asiantuntijuudesta ja pätevyydestä. Oppiminen perustuu myös suurelta osin tiedon soveltamiseen käytännössä. Mikään teoreettinen tieto ei anna valmiutta tehdä asioita täysin oikein käytännön arjessa.

Työntekijänä joudut päivittäin tilanteisiin, joissa sinun on käytettävä luovuuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi. Tarvitset taitoa soveltaa, toimia yllättävissä tilanteissa ja erilaisissa tiimeissä. Uuden työpaikan osalta joudut vieraaseen yritykseen, kulttuuriin, tiimiin ja vastuisiin. Tässä kohtaa tiedon ja kokemuksen yhdistäminen käytännön taitoina tekemiseen punnitaan. Viimeistään työpaikkahaastattelussa sinulta kysytään: "Mitä osaat?" - Mitä vastaat tähän?

Kontaktit ja verkostot avaimena

Kontaktit ja verkostot ovat ratkaisevan merkityksellisiä työnhaussa ja työelämässä muutoinkin. Kontaktipintasi ja verkostosi kertoo yhteistyötaidoistasi ja kyvystäsi luoda ja ylläpitää verkostoja. Yritys tarvitsee työntekijöitä, jotka kykenevät luomaan ja vaalimaan verkostoja, yhteistyökumppanuuksia ja asiakassuhteita. 

Tyyönhaussa kannattaa tuoda oma verkosto konkreettisesti esille. 

Verkostoja löytyy eri puolilta: 
  • ammatilliset verkostot
  • vapaa-ajan ja harrastusverkostot
  • luottamustehtävätahot
  • yhteistyötahot
  • projektikumppanit
  • asiakkaat (entiset tai nykyiset)
  • kilpailijat
Huolehdi, että hakiessasi eri kohteisiin päivität myös kyseiseen hakuun sopivat verkostotietosi. Rekrytoiva yritys arvostaa verkostosi potentiaalia ja kykyäsi verkostoitua. Mistä sinun kontakteistasi olisi yritykselle hyötyä?