Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021 ovat jo ovella. Lähidemokratiaa edustavina vaaleina niissä valitut henkilöt ovat päättämässä kuntien ja kaupunkien arkiratkaisuista. On tärkeää tietää, kuka on äänestäjien luottamuksen arvoinen viemään eteenpäin sitä linjaa, jolla taataan kestävät ratkaisut kaikilla kuntalaisten elämänalueilla.

Siksi sydän on oikealla.

Vaaliteemani

Olen puoluetoimiston pyynnöstä asettunut ehdolle Keski-Suomen Kokoomuksen listalle Jyväskylässä. Olen valinnut vaaliteemoikseni kokemusmaailmaani ja arvojani vastaavia asioita. Yli 30 vuotta muuttuvassa työelämässä vaativissa tehtävissä ovat opettaneet näkemään, mikä on merkityksellistä ja tärkeää.

Osaamisen kehittäminen ja joustavat, digitaalisuutta hyödyntävät koulutusratkaisut kaikkien ulottuville iästä/taustasta riippumatta.
 • Työelämän muutospaineet vaativat osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja ketterää oppimista työssä.
 • Opiskelupaikka on turvattava kaikille halukkaille.
 • Opintojen ja työn yhteensovittamisen on oltava mahdollista ja sujuvaa.
 • Osaamisen kehittämisen tulee olla motivoivaa ja palkitsevaa.
 • Työelämäyhteistyö tiiviiksi osaksi oppimista, samalla verkostoja rakentaen.
Yritysten toimintaedellytysten vaaliminen kaikissa olosuhteissa.
 • PK-yritykset ovat kansantaloutemme kivijalka.
 • Yritysten resurssit, muutoskyvykkyys, toimintaedellytykset, osaaminen ja kasvu on turvattava oikeudenmukaisilla, kestävillä ratkaisuilla.
 • Yritystoiminnan säätelyn tulee elää ajan tarpeiden mukaisesti.
 • Kokoomuksen yrittäjyystavoitteet.
Nuoret tulevaisuudentekijöinä.
 • Nuoria tulee kuunnella, motivoida ja tukea tulevaisuuden suunnitelmissa, opinnoissa ja urapolulla.
 • Hyvinvointia edistäviä mahdollisuuksia on oltava tarjolla. 
 • Haastetilanteissa avun pitää löytyä nopeasti ja läheltä.

Petteri Orpo

Asetukset

On myös monia muita aiheita, jotka ovat lähellä sinistä sydäntä. Ympäristö, kestävä kehitys, sosiaalinen kestävyys, yhteiskunnan kestävyys ja turvallisuus, lapset, ikäihmiset, työelämän kehitys ja työllisyys, verotus, palvelut ja tukijärjestelmät, kaupungistuminen, maaseutu ja luonnonvarat, kansainvälisyys ja liikenne.

Päättäjäkunnassa tuleekin olla eri alojen asiantuntijoita, joilla on taitoa nähdä asioita monista näkökulmista, neuvotella ja tehdä kompromisseja. Päätöksenteon tueksi on oltava riittävästi tietoa ja näkemystä siitä, mihin päätökset jatkossa voivat johtaa. Tuskin lienee sellaista päätöstä, josta koituisi pelkästään myönteisiä seurauksia.
Itse pyrin tekemään päätöksiä harkitusti ja eri osapuolia kuunnellen. Vastuun kantaminen tehdystä päätöksestä on minulle itsestään selvä asia.