Korkeakouludiplomi

KKD:n tausta

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuosina 2013-2015 toteuttamaa hanketta, jossa selvitetään lyhyiden, enintään 120 opintopisteen laajuisten koulutusten tarvetta Suomessa. JAMKin tehtävänä on rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt JAMKille määrärahan kokeilun toteuttamiseen ainoana Suomessa. 
 
Pilotista tehtiin seurantatutkimus, jonka toteuttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksessa tarkastellaan kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden, JAMKin ja työelämän kannalta. Tutkimustulosten pohjalta arvioitiin diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitettiin kehittämisehdotukset.

Korkeakouludiplomikoulutus on herättänyt laajaa kiinnostusta. Korkeakouludiplomikoulutukset ovat jatkuneet edelleen JAMKissa.
Uusi Henkilöstö- ja talousosaajan KKD-toteutus alkaa maaliskuussa 2018.

Henkilöstö- ja talousosaaja

Henkilöstö- ja talousosaaja -diplomikoulutus on korkeakouluopiskelua. Mikäli opiskelija myöhemmin hakee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmaan, nämä opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa.
Koulutus sopii henkilölle, jonka työtehtäviin kuuluu operatiivinen johtaminen pk-yrityksessä ja jolla ei ole korkeakoulutusta tai se on muulta kuin kaupalliselta alalta. Diplomikoulutus laajentaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja auttaa näihin tehtäviin sijoittautumista.
Opintojen sisältö: 
 • Johtaminen
 • Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Työoikeus
 • Strategia
 • Taloushallinto
 • Kirjanpito 1
 • Palkkahallinto
 • Sisäisen laskennan menetelmät
 • Kannattava toiminnan ohjaus
 • Taulukkolaskennan tehokäyttö

Opintojaksot ovat 5 op:n laajuisia ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Vastaan opintojaksojen Johtaminen, Itsensä johtaminen sekä Työsuojelu ja työhyvinvointi toteutuksesta ja opetuksesta.
Koulutuspäällikkö Pertti Pernun esitys KKD:n seminaarissa.

KKD:n loppuarviointi.

Tutustu Koulutuksen kehittämisen julkaisuun, josta löytyy kuvaus Henkilöstö- ja talousosaajan opintokokonaisuudesta.

Tutustu artikkeleihini MOOC-opettajana toimimisesta ja SOMEn käytöstä opetuksessa.