Korkeakouludiplomi

KKD:n tausta

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuosina 2013-2015 toteuttamaa hanketta, jossa selvitettiin lyhyiden, enintään 120 opintopisteen laajuisten koulutusten tarvetta Suomessa. JAMKin tehtävänä oli rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi JAMKille määrärahan kokeilun toteuttamiseen ainoana Suomessa. 
 
Pilotista tehtiin seurantatutkimus, jonka toteuttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksessa tarkasteltiin kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden, JAMKin ja työelämän kannalta. Tutkimustulosten pohjalta arvioitiin diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitettiin kehittämisehdotukset.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat jatkuneet edelleen JAMKissa.
Henkilöstö- ja talousosaajan KKD-toteutuksia alkaa JAMKissa vuosittain.

Henkilöstö- ja talousosaaja

Henkilöstö- ja talousosaaja -diplomikoulutus on korkeakouluopiskelua. Mikäli opiskelija myöhemmin hakee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmaan, nämä opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa.
Koulutus sopii henkilölle, jonka työtehtäviin kuuluu operatiivinen johtaminen pk-yrityksessä ja jolla ei ole korkeakoulutusta tai se on muulta kuin kaupalliselta alalta. Diplomikoulutus laajentaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja auttaa näihin tehtäviin sijoittautumista.

KKD:n loppuarviointi.

Tutustu Koulutuksen kehittämisen julkaisuun, josta löytyy kuvaus Henkilöstö- ja talousosaajan opintokokonaisuudesta.

Tutustu artikkeleihini MOOC-opettajana toimimisesta ja SOMEn käytöstä opetuksessa.