Itsensä johtaminen työnhakuprojektissa


Itsensä johtaminen on vaativimpia johtamisen lajeja, ja tulet tarvitsemaan sitä erityisesti työnhakuprojektissa.
Itsensä johtaminen koostuu itsensä tuntemisesta, kehityskohtien tunnistamisesta ja jatkuvasta kehittymisorientaatiosta kohti parempaa minää.

Itsensä johtamisen elementtejä ovat
  • itsetuntemus, itseluottamus, itsekuri
  • tavoitteellisuus
  • ajankäytön hallinta
  • stressin hallinta
  • muutosvalmius
  • tunneälykkyys.
Työnhakuprojektissa, erityisesti piilotyöpaikkojen hakemisessa, tulet tarvitsemaan tavoitteellisuutta, sitkeyttä, ajankäytön ja stressin hallintaa sekä muutosvalmiutta. Itsetuntemus korostuu, kun lähdet määrittelemään tavoitteitasi.

Tavoitteellisuus, itsetuntemus ja itseluottamus

Tavoitteellisuus on ehkäpä tärkein alue itsensä johtamisessa. On tärkeää, että pystyt määrittelemään selkeitä tavoitteita ja välitavoitteita työnhakuun liittyen, sillä muutoin teet turhia, epätäsmällisiä ja irrallisia tekoja.

Itsetuntemus työnhaussa tarkoittaa, että tunnet itsesi ja tarpeesi, tiedät, mitä haluat tehdä ja mitä et halua. Ja mikä tärkeintä: tiedät mitä osaat! Jos tämä on sinulle epäselvää, se on selvitettävä. Et voi markkinoida itseäsi ja osaamistasi, jos et ole itse selvillä siitä.

Työnhakuprojektissa tarvitset myös hyvää itsetuntoa ja itseluottamusta. Itsensä ja osaamisensa arvostaminen tulee esille jo hakudokumenttien muotoilussa, ja viimeistään haastattelussa. Positiivinen asenne vie sinua eteenpäin. Itsekuria tarvitset, jotta jaksat punnertaa projektia eteenpäin, vaikka tuntuisi, ettei se etene odotetulla tavalla.

Hyvinvointi

Työnhakuprojekti vaatii energiaa ja jaksamista. Huolehdi siis seuraavista asioista:
  • fyysinen hyvinvointi: terveellinen ruokailu, riittävä lepo ja liikunta
  • psyykkinen hyvinvointi: myönteinen asenne, motivaatio, onnistumisista iloitseminen, oppiminen ja kehittyminen
  • sosiaalinen hyvinvointi: läheiset ihmissuhteet, vuorovaikutus, harrastukset
  • ammatillinen hyvinvointi: osaamisen vaaliminen ja kehittäminen
Kun pidät huolta hyvinvoinnistasi, saavutat  todennäköisemmin tavoitteitasi. Älä unohda tätä.

Stressin ja ajankäytön hallinta

Stressi voi olla eteenpäin innostava voima tai liian suureksi kasvaessaan kuormittava. On tärkeää tunnistaa oma stressinsietokykynsä ja keinot liiallisen stressin tasoittamiseksi.

Työnhakuprojekti voi tuottaa ajoittain stressiä. Jos olet analyyttinen persoona, saatat kokea stressiä siitä, että asioita on kovin paljon kesken yhtäaikaa, eikä mikään asia tule valmiiksi. Holistisena persoonana sen sijaan viihdyt moniulotteisessa tilanteessa, mutta haasteenasi saattaa olla suunnitelmallinen eteneminen. 

Stressin hallintaa on mahdollista kehittää. Pysähdy miettimään, mikä seikka tarkemmin ottaen on suurin stressitekijäsi. Tarkastele sitä ja mieti, voitko vaikuttaa siihen jollakin tavalla loiventavasti. Mitä hyötyä stressaamisesta on? Voisitko keskittää stressaamisen vaikkapa yhteen päivään viikosta, jolloin saisit muina päivinä vapauden keskittyä tekemiseen?

Aika on resurssi, joka on täysin omissa käsissämme. Usein valitamme kiirettä, vaikka kyse onkin priorisoinnista. Tuntuuko, että aikaa on liian vähän tai et millään ennätä tehdä kaikkea, mitä pitäisi? Lähde kirjaamaan ylös, mihin aikasi kuluu, yhden viikon aikana. Sen jälkeen analysoi ajankäyttösi ja mieti, mikä olisi oikea painotus eli mihin aikaa pitäisi käyttää eniten tai enemmän. Tee muutos, eli priorisoi, delegoi tai eliminoi. Näin pääset hallitsemaan ajankäyttöäsi.