Itsensä johtaminen

Platon

Johtajuuden perusperiaate on, että voidakseen johtaa muita, on kyettävä johtamaan itseään. Itsensä johtamisesta ja tuntemisesta on paljon konkreettista hyötyä, vaikkei esimiestehtävässä toimisikaan.

Voidakseen johtaa itseään, on tunnettava itsensä. Hyvä itsetuntemus ja -luottamus on tärkeä pohja itsensä johtamiselle. Kaikkia näitä on mahdollista myös kehittää tuloksellisesti. Itseään johtamalla voi tutustua itseensä yhä paremmin, löytää kehityskohtiaan, nimetä tavoitteitaan ja tehdä suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Hyvän itsensä johtajan on suhteellisen helppo olla hyvänä johtamisesimerkkinä myös muille.

Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta, itsetuntemusta ja sen kehittämistä. Psyykkistä ja fyysistä henkilökohtaista hyvinvointia, stressin ja ajankäytön hallintaa, tunneälykkyyttä, tunteiden hallintaa, muutosvalmiutta ja muutosten hallintaa.

Hyvä itsensä johtaja omaa luottamusta itseensä ja kykyihinsä. Hänellä on vahva halu itsensä kehittämiseen. Hän pystyy asettamaan tavoitteita omaan kehittymiseensä, aikatauluttamaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Hän ymmärtää, mistä tekijöistä oma hyvinvointi muodostuu ja pystyy vaikuttamaan niihin.

Itsensä johtajan on oltava sinut itsensä kanssa. Vahvuuksien ja vajavaisuuksien tunnistaminen auttaa itsensä tulokselliseen kehittämiseen. Oma mieli on kaiken lähtökohta: se on tunnettava ja siihen on pystyttävä vaikuttamaan ja oppimaan.  Itsensä johtaminen parhaimmillaan tuottaa positiivista energiaa ja jaksamista sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Itsensä johtamisen opinnot

Opetan Itsensä johtamista JAMK:ssa jo kymmenettä vuotta. Opintojakso on 5 op:n laajuinen, ja se toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkossa. Koulutan Itsensä johtamista myös erilaisille ryhmille tai henkilökohtaisesti.

Opiskelijapalautetta kurssista:

  • "Kurssi, josta on varmasti hyötyä elämässä."
  • "Tätä kurssia on nautinto suorittaa!"
  • "Hyvin rakennettu ja ositettu, helppo aikatauluttaa ja suorittaa. Mukava saada palautetta kurssin edetessä. Ehdottomasti paras verkkokurssi, jonka olen suorittanut!"
  • "Tämä opintojakso oli minulle hyvin antoisa."
  • "Kurssi todellakin avasi silmäni ja opetti minut tuntemaan itseni paremmin."
  • "Olen hyötynyt kurssista paljon: ymmärrän omaa käyttäytymistäni paremmin ja uskon voivani muuttaa sitä parempaan suuntaan."
  • "Kiitollisuus opituista asioista nousee ensimmäisenä mieleen."
  • "Kurssin sisältö tuki oppimistani parhaalla mahdollisella tavalla. Aihe oli konkreettinen, helppo sisäistää ja soveltaa omaan elämään."
  • "Erinomaisen onnistunut opintojakso."

Itsensä HUIPPUjohtajaksi -valmennusohjelma

Itsensä johtaminen on tämän päivän keskeinen työelämän osaamisvaatimus. Työn murroksen vuoksi työelämässä vaaditaan tavoitteellisuutta, itseohjautuvuutta, muutoskyvykkyyttä ja hyvää oman työn hallintaa. Esimies- ja johtotehtävissä toimiville itsensä johtaminen on ehdottoman keskeinen kompetenssi, sillä he toimivat esimerkkeinä ja ohjaavat alaistensa kehittymistä. 

Itsensä HUIPPUjohtajaksi -valmennusohjelma sopii erityisen hyvin äskeittäin esimiestehtäviin siirtyneille henkilöille sekä nuorille esimiehille. Se antaa loistavia työkaluja kaikille, jotka haluvat kehittyä johtamistyössään.

Itsensä johtamisesta verkossa

ItsensäHUIPPUjohtajaksi - Facebook-sivu.

***   "Raakaa rehellisyyttä, aitoa nöyryyttä." 6 tapaa johtaa itseään. JYTY -lehden artikkeli lokakuussa 2016.

***   "Näin johdat itseäsi ja saat työpäiväsi sujumaan." Oikotie-artikkeli marraskuussa 2017.