Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuoja-/rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ /
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Maija Aurea Haaranen
Laukkakuja 13, 41120 Puuppola
Puh: 040 5446923
maija.aurea@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Maija Haarasen yhteystieto-/asiakasrekisteri. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Maija Haaranen käyttää rekisterin henkilötietoja

1) asiakassuhteen ylläpitämistä, hoitamista ja kehittämistä varten,

2) markkinointiin, myös sosiaalisessa mediassa,

3) sekä analysointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

1) Asiakkaan yhteystiedot kuten etu-ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yritys-, yhdistys-ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.

2)Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

3)Mahdollinen suostumus informaation lähettämiseen.

4)Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot asiakkaasta saadaan rekisteriin asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana rekisteröidyltä itseltään.

Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain Maija Haaranen.